LPG AutoZine.cz

  • Datum: 20. 8. 2012
  • Autor: Jan Šimr
  • Kategorie: Štítky

LPG je zkratka pro Liquefied Petroleum Gas, česky zkapalněný ropný plyn. Jde o směs stlačených uhlovodíkových plynů v kaplaném stavu. V současné době je celosvětově používán jako jedno z alternativních způsobů pohonu automobilů.

Příbuzné články

reklama